Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України «УКРАГРООСВІТА»

Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» є добровільною всеукраїнською громадською організацією, заснована у 2003 році.

Основна мета діяльності Асоціації – є сприяння розвитку та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 

Основні завдання Асоціації:

- сприяння розвитку навчально-матеріальної бази аграрних закладів освіти, вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей АПК, впровадженню сучасних освітніх технологій, поширенню знань з питань використання нової техніки та технологій в сільськогосподарському виробництві;

- сприяння проведенню науково-дослідної роботи, впровадженню готових наукових розробок у сільськогосподарське виробництво;

- сприяння координації дій та створенню сприятливих умов для використання спеціалістів сільського господарства як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці, а також для різноманітного фахового обміну;

- сприяння обміну викладачами, навчальними планами, навчальними   програмами,   виданню   навчально-методичних   матеріалів, Інавчальних посібників та підручників, уніфікації відповідно до державних стандартів навчальних планів і програм;

- сприяння впровадженню в навчальних закладах ступеневої підготовки спеціалістів за схемою професійно-технічні навчальні заклади - технікум (коледж) - університет (академія);

- сприяння створенню мережі регіональних навчально-практичних центрів, зміцненню їх матеріальної бази, забезпеченню сучасною вітчизняною та зарубіжною сільськогосподарською технікою та новітніми технологіями, залученню заводів-виробників та іноземних фірм. 

 Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством, Асоціація:

- створює банк даних Асоціації та сприяє забезпеченню членів Асоціації інформаційними, нормативними, методичними та іншими матеріалами;

- надає членам Асоціації організаційні, безкоштовні консультативні, методичні, інформаційно-довідкові та інші послуги з питань здійснення освітянської діяльності;

- узагальнює досвід та аналіз діяльності аграрних навчальних закладів;

- входить з пропозиціями до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань розвитку аграрної освіти, захисту прав студентів, педагогічних та науково-педагогічних кадрів;

- за погодженням ДАК Міносвіти і науки України бере \"часть у здійсненні попередніх експертиз готовності аграрних навчальних закладів різних рівнів акредитації для одержання ліцензій або проведення акредитації;

- координує діяльність щодо створення сприятливих умов для використання спеціалістів сільського господарства як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці, а також для різноманітного фахового обміну;

- організовує в рамках Асоціації методичні групи та постійні профільні секції за напрямами для підготовки і попереднього розгляду навчальних планів із спеціальностей та програм із дисциплін;

- бере участь у проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, конкурсів;

- вивчає досвід діяльності з питань аграрної освіти аналогічних асоціацій зарубіжних держав;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, укладає відповідні угоди в інтересах Асоціації;

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснуванням підприємств у порядку, встановленому законодавством;

- впроваджує інші напрями діяльності, необхідні для досягнення мети та статутних завдань Асоціації і не суперечать законодавству України;

- засновує друковані засоби масової інформації та веб сайти;

Членами Асоціації можуть бути індивідуальні члени – громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 14 років, та колективні члени – колективи навчальних закладів аграрного профілю.

 

 

Склад Ради Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» 

 

 Ніколаєнко   Станіслав Миколайович 

Голова Асоціації,

ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

 

 Хоменко    Микола Павлович

Заступник Голови Асоціації,

заступник директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

 

 

 Аранчій Валентина Іванівна  ректор Полтавської державної аграрної академії

  

 

 Войтюк Ростислав Миколайович  голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів, директор Волинського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

 

 

 Даниленко Анатолій Степанович  ректор Білоцерківського національного аграрного університету

 

 

 Іванишин Володимир Васильович  ректор Подільського державного аграрно-технічного університету

 

 

 Іщенко Тетяна Дем’янівна  в.о. директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

 

 

 Кюрчев Володимир Миколайович  ректор Таврійського державного агротехнологічного університету

 

 

 Ладика Володимир Іванович  ректор Сумського національного аграрного університету

 

 

 Мазур Віктор Анатолійович  проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного аграрного університету

 

 

 Пиндус Василь Васильович  директор Іллінецького державного аграрного коледжу

 

 

 Снітинський Володимир Васильович  ректор Львівського національного аграрного університету

 

 

 Таркан Микола Петрович  директор Липковатівського аграрного коледжу

 

 

 

 

 Шебанін В’ячеслав Сергійович  ректор Миколаївського національного аграрного університету

Ревезійна комісія

 
 

Голова комісії

Шевченко Володимир Іванович

 

Зав. кабінетом ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

Дудник Тетяна Павлівна

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 140 гостей.