Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»

Директорів шкіл Кам’янсько-дніпровського району гостинно зустріли в ТДАТУ

564.jpg

В останні роки відбулись суттєві зміни в суспільно-економічному житті України. Зміна пріоритетів, перехід до ринкових відносин, виник-нення ринку праці вимагають нової концепції профорієнтації як не-від’ємної ланки системи відтворення трудових ресурсів.

Профорієнтаційна робота в системі освіти тісно пов’язана із модер-нізацією сучасної освіти і відповідає сучасним вимогам, а потреба в цьому нагальна, тому спеціалістам-освітянам необхідно об’єднуватись і шукати ефективних спільних шляхів. Педагоги загальноосвітньої ланки і вищої освіти повинні інтегрувати свої знання, зусилля і світоглядні орієнтири.

Успіх профорієнтаційної роботи залежить від установлених тісних контактів між школою та університетом, від поєднання роботи класного керівника і викладача університету.
Саме тому 30 жовтня 2018 року Таврійський державний агротехно-логічний університет гостинно зустрічав гостей – начальників відділів освіти та директорів загальноосвітніх шкіл Кам’янсько-Дніпровського району.

Під час інформаційної частини заходу перед гостями виступили: ре-ктор ТДАТУ, доктор технічних наук, професор Кюрчев В.М., проректор з НПР доцент Ломейко О.П., начальник відділу ПДП Циновська Т.Т., заві-дувач кафедри МСТТ д.т.н., професор Панченко А.І.

Ректор університету Кюрчев Володимир Миколайович розповів про університет, про досягнення ТДАТУ, нові спеціальності, про випуск-ників, які прославляють університет своїми досягненнями.

Проректор з НПР Ломейко Олександр Петрович підкреслив важли-вість співпраці університету із загальноосвітніми школами та розповів про можливості, які надаються студентам під час навчання в університеті.

Докладно про університет, про особливості та переваги навчання, закордонні практики розповіла начальник відділу профорієнтаційної та довузівської підготовки Циновська Тетяна Томашівна.

Організатор зустрічі завідувач кафедри МСТТ доктор технічних наук, професор Панченко Анатолій Іванович наголосив на важливості та-ких зустрічей та подальшої співпраці.

Присутні на зустрічі студенти, випускники Водянської та Благові-щенської ЗОШ, Бондаренко Катерина, Басараб Іван та Клейменов Микола висловили щирі слова подяки своїм вчителям та розповіли про свої вра-ження щодо навчання в університеті.

Під час екскурсії гості ознайомились з історією університету, з фа-культетами та спеціальностями, з матеріальною базою, а також відвідали навчальні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи кафедр.
Зустріч завершилась обговоренням нагальних питань, які стоять перед середньою і вищою освітою, можливих напрямів їх вирішення, а та-кож спільних дій щодо вирішення кадрової проблеми регіонів.

Прес-служба ТДАТУ

 


 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України

«Вища освіта повинна бути якісною. І ми робимо нові стандарти вищої освіти, які потрібні ринку праці і орієнтовані на компетентності, і будемо вкладати у базу кращих університетів».

Зараз на сайті 1 користувач та 326 гостей.

Користувачі на сайті

  • Redaktor