Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Студенти ТДАТУ пройшли атестацію з дуального навчання на підприємстві ТОВ «Руслан-комплект»

65.jpg

Підготовка майбутнього інженерно-технічного фахівця до виконання ним посадових обов’язків – складна, багатогранна проблема, успішне розв’язання якої залежить від зусиль скоординованої фахової підготовки. Сучасні інженери повинні мати широкий технічний світогляд, бути здатними до оперативного реагування на будь-які зміни в технологічному процесі, спроможними передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати найбільш раціональні прийоми праці. Домінантною рисою у професійній діяльності інженера нині є креативність.

Саме з метою вирішення вищевказаних завдань в Таврійському державному агротехнологічному університеті триває процес впровадження дуальної форми підготовки фахівців.

Наприкінці лютого підійшов до завершення двомісячний термін навчання за дуальною формою студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій зі спеціальності «Галузеве машинобудування». Під час навчання на підприємстві ТОВ «Руслан-Комплект», пройшли три етапи: перший – теоретична підготовка до роботи на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК); другий – робота на верстатах з ЧПК та третій – робота в конструкторському бюро.

Під час дуального навчання студенти набували не лише практичних навичок в роботі на сучасних верстатах та в конструкторській роботі (3D моделювання, креслення в програмах «SolidWorks» і «Компас 3D»), а ще й формували свої комунікативні компетенції. Адже саме спілкування мовою за професійним спрямуванням підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися не тільки на виробництві, а й у безпосередніх ділових контактах із колегами.

І ось, 29 лютого 2018 року, відбулася атестація здобувачів вищої освіти, які навчалися за дуальною формою у ТОВ «Руслан-комплект». Під час атестації зі студентами зустрілися проректор з науково-педагогічної роботи Ломейко О.П., декан факультету ІКТ Вершков О.О та керівник дуального навчання від університету, старший викладач кафедри технічної механіки Чаплінський А.П. Під час візиту представники університету зустрілися із заступником директора Брагою О.Л. та узгодили питання щодо корегування освітніх програм. Це дозволить у майбутньому підвищити рівень теоретичної підготовки студентів для роботи на верстатах з ЧПК та в сучасних системах автоматизованого проектування.

За підсумками дуального навчання студентів ТДАТУ комісія у складі фахівців ТОВ «Руслан-Комплект» та науково-педагогічних працівників університету провела їх атестацію та відзначила кращих з них - Тетяну Фурдак, Дмитра Нестерова, Олександра Ляха та Владислава Балана. Крім того, ці студенти отримали пропозицію від керівництва підприємства щодо подальшого працевлаштування.

Прес-служба ТДАТУ

 

 


 

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України

"Освіта – це перше, на чому ми маємо як країна зосередитися. Освіта, іновації і технології"

Зараз на сайті 1 користувач та 229 гостей.

Користувачі на сайті

  • Redaktor