Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Удосконалення професійної майстерності викладачів ТАДУ

5474.jpg

Метою вищою освіти сьогодні є забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, формування інтелектуального потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Саме тому основним завданням діяльності сучасного закладу вищої освіти в Україні має стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що передбачає не тільки зміни в організації навчання, а й удосконалення професійної майстерності викладачів.

Для того, щоб вища освіта України максимально задовольняла вимоги часу, такі чинники, як компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість повинні відігравати провідну роль у функціонуванні цієї сфери. Всі ці риси можна вважати необхідними ознаками сучасного креативного викладача ЗВО, перед яким постійно постає проблема удосконалення, підвищення своєї педагогічної майстерності, особливо у контексті інтернаціоналізації вищої школи. Саме з метою формування означених рис сучасного викладача закладу вищої освіти організовується робота Вищої школи педагогічної майстерності, що здійснюється шляхом проведення навчально-методичних семінарів та спрямована на вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання; впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних методів викладання та виховання у вищій школі.

7 травня відповідно до плану роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного доцентом кафедри суспільно-гуманітарних наук Тараненко Г.Г. проведено навчально-методичний семінар для слухачів Вищої школи педагогічної майстерності на тему «Лекція про лекцію». В роботі семінару взяло участь більше 70 науково-педагогічних працівників університету.

Метою заходу стало підвищення методичного рівня викладачів шляхом аналізу основних викликів, які стоять перед сучасним лектором, зокрема ефективність та результативність лекції, активізація розумової діяльності та пізнавальної активності здобувачів вищої освіти, самоаналіз лекційного заняття тощо.

Учасниками було докладено максимом зусиль, аби сконцентруватися на пошуку всіх існуючих можливостей з метою максимального збільшення так званого «коефіцієнта корисної дії» лекційного заняття.

Загалом присутні відмітили високу результативність та практичність проведеного заходу, який пройшов у позитивній атмосфері.

Пре-служба ТДАТУ

 


 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Прес-служба МОН

10 липня розпочався прийом заяв від вступників, які вступають до вишів на основі повної загальної середньої освіти. Абсолютна більшість цьогорічних вступників мають подавати заяви в електронній формі. Прийом заяв буде тривати до 22 липня для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Ті абітурієнти, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів або творчих конкурсів мають подати заяви до вишів до 16 липня.

Зараз на сайті 1 користувач та 473 гостя.

Користувачі на сайті

  • Redaktor