Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому!

20140516-01.jpg

Під таким гаслом в Подільському державному аграрно-технічному університеті, з 12 по 16 травня 2014 року, Інститут післядипломної освіти та дорадництва, кафедри «Обліку і аудиту» та «Менеджменту організацій і адміністрування» активізували профорієнтаційну роботу серед студентів-випускників факультетів та інститутів закладу щодо здобуття другої вищої освіти за скороченим терміном навчання, шляхом перепідготовки.

«Післядипломна освіта  створює  умови  для  безперервності  та наступності освіти і включає: перепідготовку -  отримання  іншої  спеціальності  на  основі здобутого  раніше  освітньо-кваліфікаційного  рівня та практичного досвіду» (ст. 10, Закон України «Про вищу освіту») – цю тезу намагалися донести до наших потенційних абітурієнтів помічник ректора, доцент Т.Д. Гуцол, доктори економічних наук, професори Мазур Н.А., Чикуркова А.Д. 

Презентаційні зустрічі відбулись зі студентами-випускниками факультету ветеринарної медицини, Інституту агротехнологій, Інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 

«Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому !» - це гасло стало лейтмотивом презентаційних матеріалів.

Цікавими, змістовними, і, безперечно, корисними  були презентації спеціальностей «Облік і аудит» (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Мазур Н.А.) та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності) (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.).

Переконливо, на конкретних прикладах, мотивувалась  необхідність отримання другої вищої освіти, наголошувалось на унікальних (для студентів-випускників) умовах в економії і часу в майбутньому, і коштів. 

В презентаціях використовувався порівняльний аналіз щодо попиту на працівників певних спеціальностей, перспектив розвитку професій, попиту на певних фахівців в майбутньому. Наголошувалось, на тому, що світ рухається вперед і від правильної орієнтації на просторі ринку праці, від професійної компетентності й від життєвої позиції кожного, залежить рівень розвитку молодого покоління, зростання економічного, культурного і соціального статусу держави.

Професорсько-викладацький склад кафедр «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій і адміністрування»,  при активній підтримці Інституту післядипломної освіти та дорадництва, чіткій організації роботи з перепідготовки, має можливість, бажання і потенціал для надання фахових знань нашим студентам в повному обсязі. 

Науково-педагогічні працівники готові до співпраці та сприяння студентам у здобутті другої вищої освіти шляхом  перепідготовки, щоб вони змогли конкурувати на сучасному ринку праці, були самодостатніми висококваліфікованими фахівцями в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу, відповідали вимогам сьогодення і могли успішно трансформувати свої знання до вимог часу у майбутньому.

 

Стрілецька Т.В., методист вищої категорії 

Інституту післядипломної освіти та дорадництва

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 312 гостей.