Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому!

20140516-01.jpg

Під таким гаслом в Подільському державному аграрно-технічному університеті, з 12 по 16 травня 2014 року, Інститут післядипломної освіти та дорадництва, кафедри «Обліку і аудиту» та «Менеджменту організацій і адміністрування» активізували профорієнтаційну роботу серед студентів-випускників факультетів та інститутів закладу щодо здобуття другої вищої освіти за скороченим терміном навчання, шляхом перепідготовки.

«Післядипломна освіта  створює  умови  для  безперервності  та наступності освіти і включає: перепідготовку -  отримання  іншої  спеціальності  на  основі здобутого  раніше  освітньо-кваліфікаційного  рівня та практичного досвіду» (ст. 10, Закон України «Про вищу освіту») – цю тезу намагалися донести до наших потенційних абітурієнтів помічник ректора, доцент Т.Д. Гуцол, доктори економічних наук, професори Мазур Н.А., Чикуркова А.Д. 

Презентаційні зустрічі відбулись зі студентами-випускниками факультету ветеринарної медицини, Інституту агротехнологій, Інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 

«Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому !» - це гасло стало лейтмотивом презентаційних матеріалів.

Цікавими, змістовними, і, безперечно, корисними  були презентації спеціальностей «Облік і аудит» (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Мазур Н.А.) та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності) (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.).

Переконливо, на конкретних прикладах, мотивувалась  необхідність отримання другої вищої освіти, наголошувалось на унікальних (для студентів-випускників) умовах в економії і часу в майбутньому, і коштів. 

В презентаціях використовувався порівняльний аналіз щодо попиту на працівників певних спеціальностей, перспектив розвитку професій, попиту на певних фахівців в майбутньому. Наголошувалось, на тому, що світ рухається вперед і від правильної орієнтації на просторі ринку праці, від професійної компетентності й від життєвої позиції кожного, залежить рівень розвитку молодого покоління, зростання економічного, культурного і соціального статусу держави.

Професорсько-викладацький склад кафедр «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій і адміністрування»,  при активній підтримці Інституту післядипломної освіти та дорадництва, чіткій організації роботи з перепідготовки, має можливість, бажання і потенціал для надання фахових знань нашим студентам в повному обсязі. 

Науково-педагогічні працівники готові до співпраці та сприяння студентам у здобутті другої вищої освіти шляхом  перепідготовки, щоб вони змогли конкурувати на сучасному ринку праці, були самодостатніми висококваліфікованими фахівцями в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу, відповідали вимогам сьогодення і могли успішно трансформувати свої знання до вимог часу у майбутньому.

 

Стрілецька Т.В., методист вищої категорії 

Інституту післядипломної освіти та дорадництва

 


 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Верховна Рада України

З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту: вони готуватимуть фахових молодших бакалаврів і більше не набиратимуть вступників на “молодшого спеціаліста”. Це передбачено проєктом закону "Про фахову передвищу освіту", який 6 червня 2019 року, ухвалила в другому читанні та в цілому Верховна Рада України. Документ підтримали 236 народних депутатів.

Зараз на сайті 0 користувачів та 532 гостя.