Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Практична підготовка у ТДАТУ – запорука успішної кар’єри в аграрній сфері

IMG_8161.jpg

У рамках реалізації проекту «Я – агроном, фахівець своєї справи!» з метою удосконалення навчального процесу, покращення практичної підготовки,  формування особистості представників академічної групи з високою духовністю, позитивним психологічним кліматом та конкурентоспроможними рисами майбутнього фахівця аграрної сфери куратором Івановою І.Є. разом  з студентами підшефної групи напряму «Агрономія» були закладені наукові досліди та відвідані кращі господарства району, що є базами виробничих практик.

Позааудиторні форми виховання займають значне місце в системі формування всебічно розвиненої особистості студента, тому запланований захід складався з 2 етапів:

Перший етап – це екскурсії професійного спрямування, що були організовані з метою отримання студентами досвіду за тематикою своїх дипломних робіт. 

Коло наукових інтересів викладача та студентів підшефної групи: «Сортодослідження кісточкових культур (а саме черешні) на придатність до довготривалого зберігання, що вирощені в умовах Півдня Степової зони України». Отриманий досвід допоможе студентам більш свідомо підійти до написання дипломної роботи та сформувати поглиблені знання з питань технології вирощування плодових культур в умовах південного регіону. 

Був відвіданий експериментальний сад ТДАТУ (с. Нове), станція садівництва ім. Михайло Федоровича Сидоренка НУААН (м. Мелітополь), ТОВ «БЛЕКСІ-ФРУТ КОМПАНІ» (с. Констянтинівка). У межах господарств для студентів було проведено екскурсії професійного спрямування, знайомство с керівниками установ, відібрано зразки плодів черешні для проведення наукового експерименту.

Екскурсія до експериментального саду ТДАТУ (с. Нове) дозволила проаналізувати ступінь стиглості плодів, їх розмір (шляхом калібрування), визначити спектр сортів для наукового експерименту, дати аналіз їх потенційній врожайності. На цьому етапі було відібрано плоди поки що одного сорту черешні «Валерій Чкалов», що відповідали стадії споживчої стиглості.

У межах договору про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ДСС ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААНУ, відбувається співпраця у підготовці фахівців з напряму «Агрономія», що включає виконання дипломних робіт з розробки та наукового обгрунтування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та проведенню практичної підготовки  студентів.

Відвідування станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка НУААН почалося зі знайомства студентів с заст. директора з наукової роботи, к.с.г. Расторгуєвим Олександром Борисовичем. Студентам було проведено екскурсію по 2-му відділенню дослідного господарства  «Мелітопольське», де було відібрано  зразки плодів черешні раннього строку достигання для подальшого дослідження.

Студентам-науковцям вдалося поспілкуватись з молодими науковими співробітниками станції садівництва. Однією з них була Куртова Ірина  (агроном за спеціальністю) – колишня дипломниця Іванової І.Є., а сьогодні вже молодий аспірант станції садівництва, яка поділилася своїми  планами на наукове майбутнє. За її думкою, для студентів виробнича практика та наукова робота у ТДАТУ – це запорука успішної кар’єри молодого фахівця аграрної сфери. Роботою студентів зацікавилися журналісти та місцеве телебачення. 

Відвідування ТОВ «БЛЕКСІ-ФРУТ КОМПАНІ» дозволило студентам отримати корисну інформацію з питань технології вирощування культур: черешні, суниці, яблуні. Спілкування із власником товариства – Микуліним Василем Івановичем та головним агрономом підприємства Олександром Євгеновичем було дуже інформативним. Вони ознайомили студентів зі структурою посівних площ господарства, провели екскурсію по молодому черешневому саду, де вирощуються сорти черешні закордонної селекції різних строків достигання, та розповіли про особливості роботи обладнання по дрібно-крапельному зрошенню.

Сьогодні в межах товариства проходять виробничу практику студенти 31 АГ – Козар Ляна та Аметка Сейран. Власник підприємства разом з головним агрономом задоволені результатами роботи студентів ТДАТУ. В межах відвідування товариства куратор Іванова І.Є. перевірила результати праці студентів, що продемонстрували технологічні операції, яким навчилися за період проходження практичної підготовки. 

Після екскурсії професійного спрямування по ведучим господарствам району відбувся другий етап наукової роботи – закладення досліду в лабораторних умовах. Студенти та науковці НДІ агротехнологій та екології ТДАТУ мають можливість працювати  на сучасному обладнанні  в лабораторії «Моніторингу якості грунтів та продукції рослинництва». 

Після проведення екскурсії професійного спрямування та відбору зразків в лабораторних умовах студентами під керівництвом Іванової І.Є. було закладено дослід «Дослідження якості плодів черешні різних строків достигання, що вирощені в умовах південного Степу України на придатність до заморожування». Були визначені товарні, біохімічні, органолептичні показники якості в свіжих та заморожених сортозразках досліджуваних сортів: співвідношення кісточки та м’якоті, маса плоду, сухі розчинні речовини за допомогою рефрактометру; була визначена дегустаційна оцінка плодів за дегустаційними листами.

У лабораторії «Моніторингу якості грунтів та продукції рослинництва» студентами опрацьовано методики по визначенню азоту, фосфору, кальцію в рослинах, грунті та воді. Було визначено вміст фосфору у зразках грунту та полі фенольні речовини в плодовій продукції. Запорукою отримання конкурентноспроможної плодової та зернової  продукції є вибір її оптимальної технології вирощування. Тому дуже актуальним є хімічний аналіз грунту на наявність основних макроелементів .

Сьогодні планується започаткувати новий етап наукової діяльності за напрямом вплив електроіонізованого повітряного середовища на тривалість зберігання плодів черешні.

 

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 233 гостя.