Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому!

-лосс-635x476.jpg

За ініціативи в.о. ректора університету Іванишина В.В., на виконання рішення Вченої ради від 29 квітня 2014 року, з метою активізації процесу надання освітніх послуг з урахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям в Подільському державному аграрно-технічному університеті відроджено Інститут післядипломної освіти та дорадництва.

«Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому !» - під цим гаслом в травні 2014 року Інститут післядипломної освіти та дорадництва (за активної підтримки кафедр «Обліку і аудиту» та «Менеджменту організацій і адміністрування») активізував профорієнтаційну роботу серед студентів-випускників факультетів та інститутів університету щодо здобуття другої вищої освіти за скороченим терміном навчання, шляхом перепідготовки.

Цікавими, змістовними, і, безперечно, корисними були презентації спеціальностей «Облік і аудит» (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Мазур Н.А.) та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності) (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.). Переконливо, на конкретних прикладах, мотивувалась необхідність отримання другої вищої освіти, наголошувалось на унікальних (для студентів-випускників) умовах в економії і часу в майбутньому, і коштів.

В презентаціях використовувався порівняльний аналіз щодо попиту на працівників певних спеціальностей, перспектив розвитку професій, попиту на певних фахівців в майбутньому. Наголошувалось, на тому, що світ рухається вперед і від правильної орієнтації на просторі ринку праці, від професійної компетентності й від життєвої позиції кожного, залежить рівень розвитку молодого покоління, зростання економічного, культурного і соціального статусу держави.

Науково-педагогічні працівники готові до співпраці та сприяння студентам з перепідготовки, щоб вони змогли конкурувати на сучасному ринку праці, були самодостатніми висококваліфікованими універсальними фахівцями в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу, відповідали вимогам сьогодення і могли успішно трансформувати свої знання до вимог часу у майбутньому.

Як результат проведеної роботи на сьогодні студентами перепідготовки із здобуття другої вищої освіти Інституту післядипломної освіти та дорадництва за денною та заочною формами навчання стали біля 40 студентів за спеціальностями «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності)».

Інститут післядипломної освіти та дорадництва при чіткій організації роботи з перепідготовки має можливість, бажання і потенціал для надання фахових знань нашим студентам в повному обсязі.

Стрілецька Т.В., методист вищої категорії

Інституту післядипломної освіти та дорадництва

 


 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Верховна Рада України

З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту: вони готуватимуть фахових молодших бакалаврів і більше не набиратимуть вступників на “молодшого спеціаліста”. Це передбачено проєктом закону "Про фахову передвищу освіту", який 6 червня 2019 року, ухвалила в другому читанні та в цілому Верховна Рада України. Документ підтримали 236 народних депутатів.

Зараз на сайті 0 користувачів та 567 гостей.