Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому!

-лосс-635x476.jpg

За ініціативи в.о. ректора університету Іванишина В.В., на виконання рішення Вченої ради від 29 квітня 2014 року, з метою активізації процесу надання освітніх послуг з урахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям в Подільському державному аграрно-технічному університеті відроджено Інститут післядипломної освіти та дорадництва.

«Післядипломна освіта – це перспективні спеціальності і впевненість у майбутньому !» - під цим гаслом в травні 2014 року Інститут післядипломної освіти та дорадництва (за активної підтримки кафедр «Обліку і аудиту» та «Менеджменту організацій і адміністрування») активізував профорієнтаційну роботу серед студентів-випускників факультетів та інститутів університету щодо здобуття другої вищої освіти за скороченим терміном навчання, шляхом перепідготовки.

Цікавими, змістовними, і, безперечно, корисними були презентації спеціальностей «Облік і аудит» (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Мазур Н.А.) та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності) (зав. кафедри доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.). Переконливо, на конкретних прикладах, мотивувалась необхідність отримання другої вищої освіти, наголошувалось на унікальних (для студентів-випускників) умовах в економії і часу в майбутньому, і коштів.

В презентаціях використовувався порівняльний аналіз щодо попиту на працівників певних спеціальностей, перспектив розвитку професій, попиту на певних фахівців в майбутньому. Наголошувалось, на тому, що світ рухається вперед і від правильної орієнтації на просторі ринку праці, від професійної компетентності й від життєвої позиції кожного, залежить рівень розвитку молодого покоління, зростання економічного, культурного і соціального статусу держави.

Науково-педагогічні працівники готові до співпраці та сприяння студентам з перепідготовки, щоб вони змогли конкурувати на сучасному ринку праці, були самодостатніми висококваліфікованими універсальними фахівцями в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу, відповідали вимогам сьогодення і могли успішно трансформувати свої знання до вимог часу у майбутньому.

Як результат проведеної роботи на сьогодні студентами перепідготовки із здобуття другої вищої освіти Інституту післядипломної освіти та дорадництва за денною та заочною формами навчання стали біля 40 студентів за спеціальностями «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій і адміністрування (за економічними видами діяльності)».

Інститут післядипломної освіти та дорадництва при чіткій організації роботи з перепідготовки має можливість, бажання і потенціал для надання фахових знань нашим студентам в повному обсязі.

Стрілецька Т.В., методист вищої категорії

Інституту післядипломної освіти та дорадництва

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 233 гостя.