Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»

Напрями діяльності

комплексне навчальне і науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Мінагрополітики;

організація підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції: підручників, навчальних посібників тощо;

організація та моніторинг якості підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах Мінагрополітики;

наукові дослідження з питань розвитку аграрної освіти, виховання та розвитку творчого мислення студентської молоді;

вивчення, узагальнення і пропаганда провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду, сприяння удосконаленню педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних навчальних закладів Мінагрополітики;

створення та забезпечення навчальних закладів дидактичними засобами навчання;

формування замовлень та баз даних студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації Мінагрополітики для виготовлення документів про освіту (атестатів, свідоцтв про здобуття робітничої кваліфікації, дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) і студентських квитків;

організація та проведення загальноукраїнських і міжнародних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей молоді і забезпечення здорового способу життя;

координація та організація стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників;

аналітично-прогностичні та соціологічні дослідження у сфері галузевої освіти і ринку праці;

координація та сприяння організації співпраці навчальних закладів Мінагрополітики і роботодавців, вивчення потреб ринку праці в системі АПВ і розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів Мінагрополітики;

фінансово-економічний моніторинг діяльності вищих навчальних закладів Мінагрополітики, аналіз ефективності господарської діяльності та використання землі.

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

зауважив В. Кремень

«Ми вже заклали в новий закон «Про освіту» можливості для розвитку освіти дорослих. Це інноваційна зміна для нашої держави, але передові країни світу вже давно зрозуміли необхідність цього і надають своїм громадянам широкий вибір для перекваліфікації та професійного розвитку. У нас є для цього можливості.»

Зараз на сайті 0 користувачів та 203 гостя.