Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Напрями діяльності

комплексне навчальне і науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Мінагрополітики;

організація підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції: підручників, навчальних посібників тощо;

організація та моніторинг якості підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах Мінагрополітики;

наукові дослідження з питань розвитку аграрної освіти, виховання та розвитку творчого мислення студентської молоді;

вивчення, узагальнення і пропаганда провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду, сприяння удосконаленню педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних навчальних закладів Мінагрополітики;

створення та забезпечення навчальних закладів дидактичними засобами навчання;

формування замовлень та баз даних студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації Мінагрополітики для виготовлення документів про освіту (атестатів, свідоцтв про здобуття робітничої кваліфікації, дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) і студентських квитків;

організація та проведення загальноукраїнських і міжнародних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей молоді і забезпечення здорового способу життя;

координація та організація стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників;

аналітично-прогностичні та соціологічні дослідження у сфері галузевої освіти і ринку праці;

координація та сприяння організації співпраці навчальних закладів Мінагрополітики і роботодавців, вивчення потреб ринку праці в системі АПВ і розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів Мінагрополітики;

фінансово-економічний моніторинг діяльності вищих навчальних закладів Мінагрополітики, аналіз ефективності господарської діяльності та використання землі.

 


 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Прес-служба МОН

10 липня розпочався прийом заяв від вступників, які вступають до вишів на основі повної загальної середньої освіти. Абсолютна більшість цьогорічних вступників мають подавати заяви в електронній формі. Прийом заяв буде тривати до 22 липня для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Ті абітурієнти, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів або творчих конкурсів мають подати заяви до вишів до 16 липня.

Зараз на сайті 0 користувачів та 166 гостей.